REJESTRACJA:

Metamorfozy uśmiechu

Stomatologia estetyczna Polanica

Nowoczesne metody stosowane przez naszych specjalistów znacząco poprawiają estetykę zębów przy niewielkiej ingerencji. Sprawdź efekty metamorfoz przeprowadzonych w Estetique Polanica! Stosując dyskretne zmiany w naturalnym kształcie zębów, osiągamy zauważalną różnicę w postaci promiennego, pełnego uśmiechu. W Estetique Polanica zapewniamy sprawdzone, oraz bezpieczne dla Pacjenta metody wybielania zębów oraz leczenia kamuflażowego. Efekty metamorfoz oraz satysfakcja setki naszym Pacjentów mówią same za siebie!

Metamorfoza - 1

PRZED PO
Przykład kompleksowego leczenia obejmującego leczenie zachowawcze, endodontyczne oraz odbudowę protetyczną licówkami porcelanowymi w odcinku przednim. W odcinkach bocznych zastosowano uzupełnienie nakładami porcelanowymi. Braki zębowe uzupełnione zostały implantami z koronami pełnoceramicznymi. Dolne zęby są licowane kompozytem.

Metamorfoza - 2

PRZED PO

Zęby pacjenta wymagały ekstrakcji, po której przeprowadzeniu powstało bezzębie całkowite. Zastosowano leczenie implantoprotetyczne. W szczęce zostały wszczepione 6 implantów, a w żuchwie 4 implanty. Wykonano odbudowę mostami na implantach.

Metamorfoza - 3

PRZED PO
Przykład kompleksowego leczenia obejmującego leczenie zachowawcze oraz odbudowę protetyczną. W odcinku przednim zębów górnych zastosowano uzupełnienie koronami pełnoceramicznymi, w odcinku przednim zębów dolnych zastosowano licówki porcelanowe. W odcinkach bocznych wykonano nakłady porcelanowe.

Metamorfoza - 4

PRZED PO

Odbudowa protetyczna, korony pełnoceramiczne albo licówki.

Metamorfoza - 5

PRZED PO

Pacjent miał wykonane leczenie zachowawcze zębów. W pozycji jedynki górnej wszczepiono implant z koroną pełnoceramiczną. W odcinku przednim zębów górnych wykonano licówki porcelanowe, a w odcinkach bocznych nakłady porcelanowe. 

Metamorfoza - 6

PRZED PO

Przykład kompleksowego leczenia stomatologicznego, począwszy od leczenia zachowawczego, po odbudowę protetyczną. Pacjentce wykonano most cerkonowy w odcinku przednim zębów górnych. W odcinkach bocznych zastosowano nakłady porcelanowe.

Metamorfoza - 7

PRZED PO

Kompleksowe leczenie implantoprotetyczne. Ekstrakcja zębów dolnych.

Metamorfoza metodą Flow Injection.

Pacjentka zgłosiła się z chęcią zmiany kształtu oraz koloru zębów, szczególnie przeszkadzała jej przebarwiona po leczeniu kanałowym górna jedynka. Najpierw wykonaliśmy wybielanie wszystkich zębów metodą nakładkową oraz pokrycie przebarwionej jedynki specjalnym blokerem aby ostatecznie uzyskać harmonijny kształt i kolor, wykonując zabieg pokrycia wszystkich górnych zębów kompozytem metodą „Flow injection” czyli „bonding”.

Metamorfoza uśmiechu - bonding metodą Flow Injection.

Pacjent zgłosił się do naszej kliniki celem poprawy estetyki uśmiechu, zarówno kształtu, koloru zębów jak i przywrócenia ich prawidłowej funkcji. 
Został wykonany cyfrowy projekt nowych zębów a następnie dolne zęby zostały wybielone, natomiast na wszystkich górnych zębach wykonano kompozytowe odbudowy – czyli „bonding” metodą „Flow Injection”

Cyfrowa metamorfoza - licówki próbne.

Na podstawie najnowocześniejszych możliwości technologicznych takich jak Tomografia Komputerowa, skan twarzy, skany zewnątrzustne oraz oprogramowanie do cyfrowego projektowania uśmiechu, byliśmy w stanie zaprezentować naszej pacjentce symulacje jej nowego uśmiechu oraz dzięki drukowi 3d urealnić nasz projekt w postaci rzeczywistych licówek próbnych które pacjentka mogła przymierzyć w rzeczywistości, bez wykonywania żadnych inwazyjnych zabiegów.

Metamorfoza uśmiechu - licówki.

Tak wygląda cyfrowa metamorfoza uśmiechu przy użyciu najnowszych metod projektowania, wspomaganych komputerowo. Licówki próbne zostały założone pacjentce w całkowicie nieinwazyjny sposób. Po akceptacji nowego uśmiechu przez pacjentkę można było przystąpić do wykonania ceramicznych licówek ostatecznych.

Menu